Реферат: Курманджан Датка - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Курманджан Датка

Банк рефератов / Историческая личность

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Прислал: Наргиза Керимбаева
Дата создания: 21.09.2011
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 38 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!
Текст
Факты использования реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

1

 Курманжан-датка 181жылы Гүлчѳдѳ, карапайым кыргыздын үй-бүлѳсүндѳ туулган.Анын атасы Маматбай башкалардан коомдук абалы, байлыгы менен эч айырмаланган эмес. Ал кездеги салт боюнча Курманжанды бещикте жатканда эле бир байдын Кулысат деген уулуна кудалап коюшкан. Он сегизге толгондо күйѳѳсүн биринчи жолу кѳрүп, жактырбайт.Ата-энесинин ѳздѳрүбилип кудалашып , зордоп турмушка бергенине нааразылыгын билдирет.Күйѳѳгѳ чыгуудан баш тартып, тѳркүнүнѳ кала берет. Ислам динин талабы боюнча ажырашууга аракеттенген.

 Үч жылдан кийин башы бошоп, Алымбек даткага турмушка чыгат. Ал Анжыянды башкарган, Кокон хандыгында таасирдүүадам болгон. Алымбек датка 1860-жылы Калпаковский башчылык кылган ак падышанын жоокерлерине каршы Кокон ханы аскерлерин жѳнѳткѳн салгылашуга кирбей, ѳз жигиттерин ээрчитип, Анжыян шаарына кетип калган. Кокон хандыгы орустарга каршы кол курган кийинки жылы да кыргыздар жортуулга баруудан баш тартышат. Хан Алымбекти камакка алууга буйрук берген. Муну уккан Алымбек Гүлчѳ, Алайга тоо таянып кеткен. Анын мал-мулкун талап алышат. Бирок Алымбек датка 1962-жылы Кокон козголоңунда уу берилип ѳлтүрүлѳт.

2

 Жесир калган Курманжан акылдуу аракеттерин натыйжасында эл арасында чоңкадыр-баркка ээ болуп, Алайды башкарып калат. Кокондун ханы Кудаяр, Бухардын эмири Сеид Мусаффор-элдин тарабынан Курманжанга «датка» деген ардактуу наам тийиштүүжардыгы менен кошо берилген. Ошол мезгилде Курманжандын пикири менен Кокон ханы да, башка коңшу мамлекеттердин башкаруучулары да эсептешкен. Орусиянын императорунун ѳзүэки жолу: биринчисинда баалуу таш чегерилген шакек, кийинкисинде бриллиант капталган алтын саат тартуулаган. Датка сегиз генерал-губернатордун бийлигин башынан кечирген. Алардын да ар бири Курманжанды кѳрүүгѳ аракеттенишип, баалуу белектерин, жетекчилик чиндери менен сыйлашкан.

Курманжан датка абройлуу абалын ѳз карамагындагы кыргыздардын жакшы жашоосу үчүн пайдаланган. Ошондуктан Алайдын жана Гүлчѳнүн калкы Кокон хандыгына ооз жүзүндѳ гана кѳз каранды болуп келген. Орус аскерлери Кокон хандыгын талкалап, анын жерлери Орусия империясына караганда Курманжан датка анын бухарасы болуудан тарткан.

3

Датканын балдары баскынчы орустарга каршы кѳтѳрүлүшкѳн. Бирок алардын мизи кайтарылган. Князь Витгенштейн, Фергана ѳрѳѳнүнүн начальниги М.Д.Скобелев падышачылык каратып алган жерде бийликти жана тартипти орнотууда ѳздѳрүнѳ жѳлѳк болоор жергиликтүүэл сѳзүн угуп сыйлаган Курманжан датканы байкашып, ага белек-бечкек беришип, «Алай ханышасы» деп аташкан. М.Д.Скобелев даткадан уулдарын падышага кызмат кылууга макулдатууну ѳтүнгѳн.

Алайдын кѳз каранды эместигин сактап калууга күчүжетпей бараткандыгын сезген Курманжан датка падыша бийлигине кызмат кылуу менен калктын турмушун жеңилдѳтүүнүтура табат. Уулдары Камчибек, Асанбек, батырбектер анын тилин алып, Кичи алай, Ноокат, Гүлчѳ, ѳзгѳн ойоздорун башкарышкан.

Курманжан датканын уулдары кунак жашады деп айтууга болвойт. Тун уулу Абдылдабек орустарга каршы чыгып, жеңилип калгандыктан, башка жакка качып кетип, мусапырдык ѳлүм менен каза болот. Экинчи уулу Камчыбек падышанын офицерин ѳлтүргѳнүүчүн 1895-жылы. Ошто эл алдында даргага асылган. Уулу Асанбек неберлери Мурзапаяс, Арстанбек орус бийлигин тоотпогондуктан, Сибирге сүргүнгѳ айдалышкан.

 Ѳз элин эзүүчүлѳрдѳн калкалган, кѳз карандысыздыгы үчүн күрѳшкѳн тарыхый инсан Курманжан датканын таржымалы тереңизилденилип, кыргыз тарыхынан ѳз ордун алууга тийиш.

1Авиация и космонавтика
2Архитектура и строительство
3Астрономия
 
4Безопасность жизнедеятельности
5Биология
 
6Военная кафедра, гражданская оборона
 
7География, экономическая география
8Геология и геодезия
9Государственное регулирование и налоги
 
10Естествознание
 
11Журналистика
 
12Законодательство и право
13Адвокатура
14Административное право
15Арбитражное процессуальное право
16Банковское право
17Государство и право
18Гражданское право и процесс
19Жилищное право
20Законодательство зарубежных стран
21Земельное право
22Конституционное право
23Конституционное право зарубежных стран
24Международное право
25Муниципальное право
26Налоговое право
27Римское право
28Семейное право
29Таможенное право
30Трудовое право
31Уголовное право и процесс
32Финансовое право
33Хозяйственное право
34Экологическое право
35Юриспруденция
36Иностранные языки
37Информатика, информационные технологии
38Базы данных
39Компьютерные сети
40Программирование
41Искусство и культура
42Краеведение
43Культурология
44Музыка
45История
46Биографии
47Историческая личность
 
48Литература
 
49Маркетинг и реклама
50Математика
51Медицина и здоровье
52Менеджмент
53Антикризисное управление
54Делопроизводство и документооборот
55Логистика
 
56Педагогика
57Политология
58Правоохранительные органы
59Криминалистика и криминология
60Прочее
61Психология
62Юридическая психология
 
63Радиоэлектроника
64Религия
 
65Сельское хозяйство и землепользование
66Социология
67Страхование
 
68Технологии
69Материаловедение
70Машиностроение
71Металлургия
72Транспорт
73Туризм
 
74Физика
75Физкультура и спорт
76Философия
 
77Химия
 
78Экология, охрана природы
79Экономика и финансы
80Анализ хозяйственной деятельности
81Банковское дело и кредитование
82Биржевое дело
83Бухгалтерский учет и аудит
84История экономических учений
85Международные отношения
86Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
87Финансы
88Ценные бумаги и фондовый рынок
89Экономика предприятия
90Экономико-математическое моделирование
91Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Человек, который расфасовывает кокаин, вчера на работе чихнул на 2 с половиной миллиона долларов.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по исторической личности "Курманджан Датка", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru