Сочинение: Головне завдання і місія музею у сучасній культурі - текст сочинения. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Сочинение

Головне завдання і місія музею у сучасній культурі

Банк рефератов / Культурология

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Сочинение
Язык сочинения: Украинский
Прислал: Юля Крижевич
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 53 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!
Текст
Факты использования сочинения

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Культурний розвиток на Україні в XXI ст. не може відбуватися без соціокультурних перетворень в кожному конкретному регіоні. Різноманіття форм і змісту регіональних культур, що становлять цілісність української культури, стає посправжньому затребуваним у творенні ідеї національного відродження, збереження і оновлення традиційного світогляду.
У цьому, соціокультурному просторі України, потрібно зупинити увагу на Львівщині, котра незважаючи ні на які труднощі намагалась зберегти свої традиції, звичаї, культуру. Звичайно, що особливу роль у цьому відіграли саме музеї. Сьогоднішній музей все більше стає не тільки науково-освітнім, але й суспільно-культурним центром. Істотно змінюється і місія музеїв. Основними завданнями тепер для сучасного музею є збереження, комплектування, вивчення і використання пам’яток історії та культури. /Наприклад гаслом Львівського Національного музею ім. Андрея Шептицького є: "Сприяти єднанню суспільства, залучаючи людей до пізнання історії та збереження культури "/.
Адже, основна місія музеїв полягає у збереженні нашого надбання, передачі його майбутнім поколінням, в освіті та вихованні музейних відвідувачів.
Основними завданнями музею відповідно до Наказу Міністерства Освіти І Науки України, від 04.09.2006р. є:
1. залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;
2. формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого України;
3. розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;
4. надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні активних форм роботи з молоддю;
5. залучення молоді до формування, збереження та раціонального     використання Музейного фонду України;
6. вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії, культури і природи рідного краю;
7. проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.
Музей також проводить дослідницьку роботу відповідно до виду музею; систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать законодавству; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їх збереження; створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки; організовує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах.
Перебуваючи в суспільстві і здійснюючи свою діяльність для суспільства, музеї співвідносять її з культурними потребами людей. Музей займає особливе місце в системі виробництва і розповсюдження соціально орієнтованих цінностей.
Але, музеї - це передусім установи духовної сфери, що відбивають погляди суспільства на власну історію. Ось, чому за своєю природою і повноваженнями музеї відображають суспільство. Музеї прагнуть до того, щоб вносити свій внесок у соціальний розвиток і культурну різноманітність суспільства.
Власне, на мою думку, львівські музеї мають із часу свого заснування активно працювати над поставленими проблемами:
-         проводити численні історико-тематичні, художні виставки, науково
-         практичні конференції, дискусії, громадські і мистецькі заходи;
-         періодично проводити засідання дискусійних клубів;
 постійно проводити історико-меморіальні виставки.
Звичайно, що декілька десятиліть тоталітарного свавілля спричинили те, що діяльність музеїв звелася виключно до наукових і освітніх установ, що з часом призвело їх закритості для широкого загалу, проте на сьогодні музеї стають установами, відкритими зовнішнього світу і активно беруть участь у житті суспільства. Важливим фактором, що впливає на взаємодії музеїв з суспільством, стає необхідність залучення та утримування відвідувачів, а також бажання розширювати аудиторію.
Орієнтир на конкретного відвідувача став складовою частиною сучасної стратегії львівських музеїв, причому в розрахунок беруться такі чинники, як соціальні орієнтації, громадська думка та соціальні цінності. Адже, музеї прагнуть до того, щоб вносити свій внесок у соціальний розвиток і культурну різноманітність суспільства. Поєднання ідеї освіти та розваги характерно для визначення діяльності сучасних музеїв. Більшість музеїв прагне залучити відвідувачів, загалом школярів за  допомогою дозвілля, або ж гри.
Очевидно, що вся сукупність професійних установ, громадських центрів і організацій, спільнот та фондів, що займаються вихованням юних громадян, повинна бути орієнтована, як зазначав відомий російський філософ В. С. Соловйов, на "людське єднання людей як смислотворчий морально-духовний фундамент громадянської особистості".
Ось, чому має здійснюватися на мій погляд проект "Школа у музеї", за допомогою якого соціокультурну музейну технологію можна представити у вигляді певної системи, педагогічних і культурологічних дій, в яку входять:
-         формування ціннісного ставлення до історико-культурної спадщини і культурної поведінки, мотивації;
-         розвиток здібностей до культурного, науково-дослідному та художньої творчості;
-         навчання підростаючого покоління предметів з осмисленням історії, світогляду, світосприйняття, побуту, традицій, художньої діяльності, духовної культури через музейні експонати і пам'ятки, що є вираженням культурної цілісності епохи;
-         виконання учнями практичних соціокультурних дій.
У структуру соціокультурної музейної технології  яби включила такі форми:
-         музейні уроки.
-         музейні конкурси і програми.
-          музейні свята.
-         визначення соціокультурних функцій школярів у музеї.
Зміст місії музею тісно пов'язується з громадськими запитами суспільства. На мій погляд, об'єднуючою духовною силою галичан, так і усіх громадян України може і повинна стати спільна багатовікова історія, любов до Вітчизни. Головною духовною цінністю для народу України повинен стати патріотизм. Почуття любові до Батьківщини виховується і підтримується всією системою суспільних відносин, соціальними інститутами, починаючи з родини, школи. Воно починається з любові до своєї "малої батьківщини".
Формуванню у дітей таких якостей, як соціальна активність, висока відповідальність за долю Вітчизни, моральність, гуманістичне ставлення до людини, духовність - соціокультурна музейна технологія сприяє повною мірою.
Цілями об'єднання стало: забезпечення умов для реанімації в сферах освіти та громадського життя ідеї і почуття реального патріотизму, взаємозв'язку "малої" і "великої Батьківщини"; встановлення системи внутрішньо українських та міжнародних зв'язків між фахівцями і ентузіастами.
Якщо, проаналізувати процеси, що відбуваються в музеях світу, вважають за необхідне змінити соціальну роль музеїв, переглянути форми і методи музейної діяльності, удосконалювати напрямки роботи на шляху підвищення ефективності взаємодії музеїв з суспільством, з соціальними інститутами.
Вважаю, що сучасна соціокультурна роль музеїв у суспільстві повинна виходити з розуміння того, що музеї, як складова частина загальносвітової культури, зберігають, вивчають, експонують справжні експонати - свідки життєдіяльності людини, його духовної і матеріальної культури. Культурна спадщина народу служить музею для задоволення соціальних потреб людини, таких, як пам'ять, системне вивчення історії, ціннісне ставлення до національної спадщини, моральність, патріотизм і т.д.
Ось, чому основними галузями роботи для працівників музею  мають бути:
-         виконання фундаментальних досліджень і прикладних розробок у рамках пріоритетного напрямку в галузі археології та етнографії;
-         виявлення, вивчення, збереження та використання культурної спадщини Львівщини в цілях науки, освіти і культури;
-         розробка проблем історичного музеєзнавства;
-         вивчення проблем етнокультурної взаємодії народів Західної України, ​​
-         розробка наукових і методичних основ інтеграції результатів наукового вивчення історико-культурної спадщини регіону у культурно-освітнє середовище.
Все вищесказане підтверджує, що музеї за своєю природою і повноваженнями відображають суспільство.
На мою думку львівські музеї добре справляються з поставленими задачами, і я надіюся, що вони і далі працюватимуть у цьому руслі.
1Авиация и космонавтика
2Архитектура и строительство
3Астрономия
 
4Безопасность жизнедеятельности
5Биология
 
6Военная кафедра, гражданская оборона
 
7География, экономическая география
8Геология и геодезия
9Государственное регулирование и налоги
 
10Естествознание
 
11Журналистика
 
12Законодательство и право
13Адвокатура
14Административное право
15Арбитражное процессуальное право
16Банковское право
17Государство и право
18Гражданское право и процесс
19Жилищное право
20Законодательство зарубежных стран
21Земельное право
22Конституционное право
23Конституционное право зарубежных стран
24Международное право
25Муниципальное право
26Налоговое право
27Римское право
28Семейное право
29Таможенное право
30Трудовое право
31Уголовное право и процесс
32Финансовое право
33Хозяйственное право
34Экологическое право
35Юриспруденция
36Иностранные языки
37Информатика, информационные технологии
38Базы данных
39Компьютерные сети
40Программирование
41Искусство и культура
42Краеведение
43Культурология
44Музыка
45История
46Биографии
47Историческая личность
 
48Литература
 
49Маркетинг и реклама
50Математика
51Медицина и здоровье
52Менеджмент
53Антикризисное управление
54Делопроизводство и документооборот
55Логистика
 
56Педагогика
57Политология
58Правоохранительные органы
59Криминалистика и криминология
60Прочее
61Психология
62Юридическая психология
 
63Радиоэлектроника
64Религия
 
65Сельское хозяйство и землепользование
66Социология
67Страхование
 
68Технологии
69Материаловедение
70Машиностроение
71Металлургия
72Транспорт
73Туризм
 
74Физика
75Физкультура и спорт
76Философия
 
77Химия
 
78Экология, охрана природы
79Экономика и финансы
80Анализ хозяйственной деятельности
81Банковское дело и кредитование
82Биржевое дело
83Бухгалтерский учет и аудит
84История экономических учений
85Международные отношения
86Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
87Финансы
88Ценные бумаги и фондовый рынок
89Экономика предприятия
90Экономико-математическое моделирование
91Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Чистила морковь. Вспомнила всех своих бывших.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, сочинение по культурологии "Головне завдання і місія музею у сучасній культурі", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru