Сочинение: Важливість музею в сучасному світі - текст сочинения. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Сочинение

Важливість музею в сучасному світі

Банк рефератов / Культурология

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Сочинение
Язык сочинения: Украинский
Прислал: Юля Крижевич
Дата создания: 12.04.2011
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 47 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной работы
Текст
Факты использования сочинения

Узнайте стоимость написания уникальной работы

  Культурний розвиток на Україні в XXI ст. не може відбуватися без соціокультурних перетворень в кожному конкретному регіоні. Різноманіття форм і змісту регіональних культур, що становлять цілісність української культури, стає посправжньому затребуваним у творенні ідеї національного відродження, збереження і оновлення традиційного світогляду.
У цьому, соціокультурному просторі України, потрібно зупинити увагу на Львівщині, котра незважаючи ні на які труднощі намагалась зберегти свої традиції, звичаї, культуру. Звичайно, що особливу роль у цьому відіграли саме музеї. Сьогоднішній музей все більше стає не тільки науково-освітнім, але й суспільно-культурним центром. Істотно змінюється і місія музеїв. У Львівському Національному музеї ім. Андрея Шептицького гаслом є: "Сприяти єднанню суспільства, залучаючи людей до пізнання історії та збереження культури ".
Адже, основна місія музеїв полягає у збереженні нашого надбання, передачі його майбутнім поколінням, в освіті та вихованні музейних відвідувачів.
Перебуваючи в суспільстві і здійснюючи свою діяльність для суспільства, музеї співвідносять її з культурними потребами людей. Музей займає особливе місце в системі виробництва і розповсюдження соціально орієнтованих цінностей.
Музеї - це установи духовної сфери, що відбивають погляди суспільства на власну історію. Ось, чому за своєю природою і повноваженнями музеї відображають суспільство. Музеї прагнуть до того, щоб вносити свій внесок у соціальний розвиток і культурну різноманітність суспільства.
Декілька десятиліть тоталітарного свавілля спричинили те, що діяльність музеїв звелася виключно до наукових і освітніх установ, що з часом призвело їх закритості для широкого загалу, проте на сьогодні музеї стають установами, відкритими зовнішнього світу і активно беруть участь у житті суспільства. Важливим фактором, що впливає на взаємодії музеїв з суспільством, стає необхідність залучення та утримування відвідувачів, а також бажання розширювати аудиторію.
Орієнтир на конкретного відвідувача став складовою частиною сучасної стратегії львівських музеїв, причому в розрахунок беруться такі чинники, як соціальні орієнтації, громадська думка та соціальні цінності. Адже, музеї прагнуть до того, щоб вносити свій внесок у соціальний розвиток і культурну різноманітність суспільства. Поєднання ідеї освіти та розваги характерно для визначення діяльності сучасних музеїв. Більшість музеїв прагне залучити відвідувачів, загалом школярів за  допомогою дозвілля, або ж гри.
Звичайно, що вся сукупність професійних установ, громадських центрів і організацій, спільнот та фондів, що займаються вихованням юних громадян, повинна бути орієнтована, як зазначав відомий російський філософ В. С. Соловйов, на "людське єднання людей як смислотворчий морально-духовний фундамент громадянської особистості".
Ось, чому має здійснюватися на мій погляд проект "Школа у музеї", за допомогою якого соціокультурну музейну технологію можна представити у вигляді певної системи, педагогічних і культурологічних дій, в яку входять:
1.      формування ціннісного ставлення до історико-культурної спадщини і культурної поведінки, мотивації;
2.       розвиток здібностей до культурного, науково-дослідному та художньої творчості;
3.      навчання підростаючого покоління предметів з осмисленням історії, світогляду, світосприйняття, побуту, традицій, художньої діяльності, духовної культури через музейні експонати і пам'ятки, що є вираженням культурної цілісності епохи;
4.        виконання учнями практичних соціокультурних дій.
У структуру соціокультурної музейної технології  яби включила такі форми:
1.      музейні уроки.
2.      музейні конкурси і програми.
3.       музейні свята.
4.      визначення соціокультурних функцій школярів у музеї.
Зміст місії музею тісно пов'язується з громадськими запитами суспільства. На мій погляд, об'єднуючою духовною силою галичан, так і усіх громадян України може і повинна стати спільна багатовікова історія, любов до Вітчизни. Головною духовною цінністю для народу України повинен стати патріотизм. Почуття любові до Батьківщини виховується і підтримується всією системою суспільних відносин, соціальними інститутами, починаючи з родини, школи. Воно починається з любові до своєї "малої батьківщини".
Формуванню у дітей таких якостей, як соціальна активність, висока відповідальність за долю Вітчизни, моральність, гуманістичне ставлення до людини, духовність - соціокультурна музейна технологія сприяє повною мірою.
Цілями об'єднання стало: забезпечення умов для реанімації в сферах освіти та громадського життя ідеї і почуття реального патріотизму, взаємозв'язку "малої" і "великої Батьківщини"; встановлення системи внутрішньо українських та міжнародних зв'язків між фахівцями і ентузіастами.
Якщо, проаналізувати процеси, що відбуваються в музеях світу, вважають за необхідне змінити соціальну роль музеїв, переглянути форми і методи музейної діяльності, удосконалювати напрямки роботи на шляху підвищення ефективності взаємодії музеїв з суспільством, з соціальними інститутами.
Вважаю, що сучасна соціокультурна роль музеїв у суспільстві повинна виходити з розуміння того, що музеї, як складова частина загальносвітової культури, зберігають, вивчають, експонують справжні експонати - свідки життєдіяльності людини, його духовної і матеріальної культури. Культурна спадщина народу служить музею для задоволення соціальних потреб людини, таких, як пам'ять, системне вивчення історії, ціннісне ставлення до національної спадщини, моральність, патріотизм і т.д.
Ось, чому основними галузями роботи для працівників музею  мають бути:
-         виконання фундаментальних досліджень і прикладних розробок у рамках пріоритетного напрямку в галузі археології та етнографії;
-         виявлення, вивчення, збереження та використання культурної спадщини Львівщини в цілях науки, освіти і культури;
-         розробка проблем історичного музеєзнавства;
-         вивчення проблем етнокультурної взаємодії народів Західної України, ​​
-         розробка наукових і методичних основ інтеграції результатів наукового вивчення історико-культурної спадщини регіону у культурно-освітнє середовище.
Все вищесказане підтверджує, що музеї за своєю природою і повноваженнями відображають суспільство.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Любого человека можно удалить из друзей в контакте, ничего ему не объясняя, и где-то в глубине души он будет знать причину.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, сочинение по культурологии "Важливість музею в сучасному світі", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru