Курсовая: Стылістычна афарбаванае слова ў публіцыстычным тэксце (на прыкладзе газеты “Народная трыбуна”), на тему прочее. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Курсовая

Стылістычна афарбаванае слова ў публіцыстычным тэксце (на прыкладзе газеты “Народная трыбуна”)

Банк рефератов / Прочее

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Курсовая работа
Язык курсовой: Белорусский
Дата добавления:   
 
Текст
Текст курсовой.
Скачать
Microsoft Word, 147 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной курсовой работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Содержание
Уступ

І. Стылістычныя асаблівасці публіцыстычнага тэксту

ІІ. Стылістычны аналіз публіцыстыкі на старонках газеты “Народная трыбуна”

1. Выкарыстанне стылістычных рэсурсаў лексікі ў штотыднёвіку “Народная трыбуна”

2. Культура мовы на старонках “Народнай трыбуны”

Заключэнне

Літаратура
Введение
Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца аналіз стылістыкі публіцыстычнага тэксту і тых прыёмаў, форм экспрэсіўнай мовы, якія аб’ектыўна існуюць у любым публіцыстычным тэксце.

Асноўная задача заключаецца ў неабходнасці паказаць, што падбіраючы і ўжываючы слова ў сказе, ствараючы тэкст, трэба ўлічваць шэраг фактараў: семантыку слова і ўсяго выказвання, лексічную спалучальнасць, форму слова ў яго адносінах да іншых слоў сказа, гукавы бок мовы.

Практычная значнасць праблемы палягае ў неабходнасці ачышчэння беларускай літаратурнай мовы ад беспадстаўных пазычанняў і калькаванняў, ад штучных структураў, неўласцівых беларускай мове, моўных штампаў і канцылярызмаў.

Актуальнасць вывучэння стылістыкі публіцыстычнага тэксту, стылістычна афарбаванага слова, культуры мовы тлумачыцца цэлым шэрагам прычын і па-першае тым, што за апошнія 15 год адбыліся істотныя змены ў функцыянаванні беларускай мовы, асабліва ў сферы масавай камунікацыі, перадвызначаныя глабальнымі зменамі ў палітычным і эканамічным жыцці грамадства.

Даследаванне праведзена на матэрыяле брэсцкай абласной грамадска-палітычнай газеты “Народная трыбуна” (№№ 1 (662) – 13 (634), студзень-сакавік 2003 года).

“Народная трыбуна” – брэсцкая абласная грамадска-палітычная газета. Заснавальнікамі з’яўляюцца Абласны савет дэпутатаў, Абласны выканаўчы камітэт. Галоўны рэдактар – Р. П. Пратасевіч. Аб’ём – 2 умоўныя друкаваныя аркушы (4 старонкі). Газета выдаецца са снежня 1990 года па суботах. Са студзеня 1993 года – “Народная трыбуна” выходзіць на беларускай мове, але даклады А. Лукашэнкі і В. Даўгалёва друкуюцца па-руску.

Сярод матэрыялаў “Народнай трыбуны” пераважаюць тэксты публіцыстычнага стылю (рубрыкі “Ёсць праблема!”, “Пульс дня”, “Выбары 2003”, “Чытач-газета-чытач”, “Тэлеграфным радком: навіны, падзеі, факты”, “Рэзананс”, “Гумарэска” і інш.). У “Народнай трыбуне” можна сустрэць тэксты наступных жанраў: інфармацыйныя (заметка, рэпартаж, справаздача, інтэрв’ю, хроніка, агляд); аналітычныя (артыкул, карэспандэнцыя, каментарый, рэцэнзія, агляд); мастацка-публіцыстычныя (нарыс, эсэ, фельетон, памфлет). Але разам з тым у газеце рэгулярна з’яўляюцца тэксты іншых стыляў: літаратурна-мастацкага (рубрыкі “Натхненне”, “Па баразне радка”, “Святы. Традыцыі. Час”, “Дэбют”), афіцыйна-справавога (паведамленні, распараджэнні, пастановы аблвыканкама, гарвыканкама, саветаў дэпутатаў і інш.).

У дадзенай працы мы спыніліся найперш на тэкстах публіцыстычнага стылю і прааналізуем тыя адметныя рысы, што вызначаюць публіцыстыку газеты “Народная трыбуна”. Акрамя таго ў працы даецца характарыстыка мовы газет, разгледжаны патрабаванні да сэнсавай, структурнай і стылістычнай арганізацыі публіцыстычнага тэксту.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Сведения о сдачах и прочих использованиях курсовой...
Добавить запись о сдаче Добавить запись 
Где? Обязательное поле
Название вуза, учебного заведения, номер школы, город.
Например: Томский политехнический университет; Школа №55, г. Пермь и т.п.
Когда?  
Произвольная, понятная людям, форма даты. Например: апрель 2010; 15.12.2007 и т.п.
Кто проверял?  
ФИО преподавателя
Оценка:  
Комментарии, впечатления, особенности сдачи и примечания: Обязательное поле
Ваше имя:  
Подпись к комментариям
Код подтверждения: Обязательное поле
Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже
Введите код подстверждения Пожалуйста, введите указанные цифры.
Обязательное поле  - желательно, чтобы хотя бы одно из этих полей было заполнено.
Обязательное поле  - поля, обязательные для заполнения.
Не стоит употреблять ругательные выражения, недостоверные данные, рекламу товаров и услуг, спам и флуд.

Где сдавалась (использовалась) Когда Кто проверял Оценка
БДПУ імя Танка 2003   хорошо (4)

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Говорят, что мы всё делаем через жопу. Да нет, мы просто в ней живём! Спасибо, что хоть большая... не тесно.
Anekdot.ru


Обратите внимание, курсовая по прочим предметам "Стылістычна афарбаванае слова ў публіцыстычным тэксце (на прыкладзе газеты “Народная трыбуна”)", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru