Курсовая: Стылістычна афарбаванае слова ў публіцыстычным тэксце (на прыкладзе газеты “Народная трыбуна”), на тему прочее. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Курсовая

Стылістычна афарбаванае слова ў публіцыстычным тэксце (на прыкладзе газеты “Народная трыбуна”)

Банк рефератов / Прочее

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Курсовая работа
Язык курсовой: Белорусский
Дата добавления:   
 
Текст
Текст курсовой.
Скачать
Microsoft Word, 147 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Содержание
Уступ

І. Стылістычныя асаблівасці публіцыстычнага тэксту

ІІ. Стылістычны аналіз публіцыстыкі на старонках газеты “Народная трыбуна”

1. Выкарыстанне стылістычных рэсурсаў лексікі ў штотыднёвіку “Народная трыбуна”

2. Культура мовы на старонках “Народнай трыбуны”

Заключэнне

Літаратура
Введение
Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца аналіз стылістыкі публіцыстычнага тэксту і тых прыёмаў, форм экспрэсіўнай мовы, якія аб’ектыўна існуюць у любым публіцыстычным тэксце.

Асноўная задача заключаецца ў неабходнасці паказаць, што падбіраючы і ўжываючы слова ў сказе, ствараючы тэкст, трэба ўлічваць шэраг фактараў: семантыку слова і ўсяго выказвання, лексічную спалучальнасць, форму слова ў яго адносінах да іншых слоў сказа, гукавы бок мовы.

Практычная значнасць праблемы палягае ў неабходнасці ачышчэння беларускай літаратурнай мовы ад беспадстаўных пазычанняў і калькаванняў, ад штучных структураў, неўласцівых беларускай мове, моўных штампаў і канцылярызмаў.

Актуальнасць вывучэння стылістыкі публіцыстычнага тэксту, стылістычна афарбаванага слова, культуры мовы тлумачыцца цэлым шэрагам прычын і па-першае тым, што за апошнія 15 год адбыліся істотныя змены ў функцыянаванні беларускай мовы, асабліва ў сферы масавай камунікацыі, перадвызначаныя глабальнымі зменамі ў палітычным і эканамічным жыцці грамадства.

Даследаванне праведзена на матэрыяле брэсцкай абласной грамадска-палітычнай газеты “Народная трыбуна” (№№ 1 (662) – 13 (634), студзень-сакавік 2003 года).

“Народная трыбуна” – брэсцкая абласная грамадска-палітычная газета. Заснавальнікамі з’яўляюцца Абласны савет дэпутатаў, Абласны выканаўчы камітэт. Галоўны рэдактар – Р. П. Пратасевіч. Аб’ём – 2 умоўныя друкаваныя аркушы (4 старонкі). Газета выдаецца са снежня 1990 года па суботах. Са студзеня 1993 года – “Народная трыбуна” выходзіць на беларускай мове, але даклады А. Лукашэнкі і В. Даўгалёва друкуюцца па-руску.

Сярод матэрыялаў “Народнай трыбуны” пераважаюць тэксты публіцыстычнага стылю (рубрыкі “Ёсць праблема!”, “Пульс дня”, “Выбары 2003”, “Чытач-газета-чытач”, “Тэлеграфным радком: навіны, падзеі, факты”, “Рэзананс”, “Гумарэска” і інш.). У “Народнай трыбуне” можна сустрэць тэксты наступных жанраў: інфармацыйныя (заметка, рэпартаж, справаздача, інтэрв’ю, хроніка, агляд); аналітычныя (артыкул, карэспандэнцыя, каментарый, рэцэнзія, агляд); мастацка-публіцыстычныя (нарыс, эсэ, фельетон, памфлет). Але разам з тым у газеце рэгулярна з’яўляюцца тэксты іншых стыляў: літаратурна-мастацкага (рубрыкі “Натхненне”, “Па баразне радка”, “Святы. Традыцыі. Час”, “Дэбют”), афіцыйна-справавога (паведамленні, распараджэнні, пастановы аблвыканкама, гарвыканкама, саветаў дэпутатаў і інш.).

У дадзенай працы мы спыніліся найперш на тэкстах публіцыстычнага стылю і прааналізуем тыя адметныя рысы, што вызначаюць публіцыстыку газеты “Народная трыбуна”. Акрамя таго ў працы даецца характарыстыка мовы газет, разгледжаны патрабаванні да сэнсавай, структурнай і стылістычнай арганізацыі публіцыстычнага тэксту.
1Авиация и космонавтика
2Архитектура и строительство
3Астрономия
 
4Безопасность жизнедеятельности
5Биология
 
6Военная кафедра, гражданская оборона
 
7География, экономическая география
8Геология и геодезия
9Государственное регулирование и налоги
 
10Естествознание
 
11Журналистика
 
12Законодательство и право
13Адвокатура
14Административное право
15Арбитражное процессуальное право
16Банковское право
17Государство и право
18Гражданское право и процесс
19Жилищное право
20Законодательство зарубежных стран
21Земельное право
22Конституционное право
23Конституционное право зарубежных стран
24Международное право
25Муниципальное право
26Налоговое право
27Римское право
28Семейное право
29Таможенное право
30Трудовое право
31Уголовное право и процесс
32Финансовое право
33Хозяйственное право
34Экологическое право
35Юриспруденция
36Иностранные языки
37Информатика, информационные технологии
38Базы данных
39Компьютерные сети
40Программирование
41Искусство и культура
42Краеведение
43Культурология
44Музыка
45История
46Биографии
47Историческая личность
 
48Литература
 
49Маркетинг и реклама
50Математика
51Медицина и здоровье
52Менеджмент
53Антикризисное управление
54Делопроизводство и документооборот
55Логистика
 
56Педагогика
57Политология
58Правоохранительные органы
59Криминалистика и криминология
60Прочее
61Психология
62Юридическая психология
 
63Радиоэлектроника
64Религия
 
65Сельское хозяйство и землепользование
66Социология
67Страхование
 
68Технологии
69Материаловедение
70Машиностроение
71Металлургия
72Транспорт
73Туризм
 
74Физика
75Физкультура и спорт
76Философия
 
77Химия
 
78Экология, охрана природы
79Экономика и финансы
80Анализ хозяйственной деятельности
81Банковское дело и кредитование
82Биржевое дело
83Бухгалтерский учет и аудит
84История экономических учений
85Международные отношения
86Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
87Финансы
88Ценные бумаги и фондовый рынок
89Экономика предприятия
90Экономико-математическое моделирование
91Экономическая теория

 Сведения о сдачах и прочих использованиях курсовой...
Добавить запись о сдаче Добавить запись 
Где? Обязательное поле
Название вуза, учебного заведения, номер школы, город.
Например: Томский политехнический университет; Школа №55, г. Пермь и т.п.
Когда?  
Произвольная, понятная людям, форма даты. Например: апрель 2010; 15.12.2007 и т.п.
Кто проверял?  
ФИО преподавателя
Оценка:  
Комментарии, впечатления, особенности сдачи и примечания: Обязательное поле
Ваше имя:  
Подпись к комментариям
Код подтверждения: Обязательное поле
Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже
Введите код подстверждения Пожалуйста, введите указанные цифры.
Обязательное поле  - желательно, чтобы хотя бы одно из этих полей было заполнено.
Обязательное поле  - поля, обязательные для заполнения.
Не стоит употреблять ругательные выражения, недостоверные данные, рекламу товаров и услуг, спам и флуд.

Где сдавалась (использовалась) Когда Кто проверял Оценка
БДПУ імя Танка 2003   хорошо (4)

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Учебный год как беременность: длится девять месяцев, а тошнить начинает уже со второй недели.
Anekdot.ru


Обратите внимание, курсовая по прочим предметам "Стылістычна афарбаванае слова ў публіцыстычным тэксце (на прыкладзе газеты “Народная трыбуна”)", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru