Курсовая: Соціальна та особистісна цінність суб’єктивних прав, на тему законодательство и право. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Курсовая

Соціальна та особистісна цінність суб’єктивних прав

Банк рефератов / Законодательство и право

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Курсовая работа
Язык курсовой: Украинский
Прислал: Михайлова Александра
Дата добавления:   
 
Текст
Текст курсовой.
Скачать
Microsoft Word, 122 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной курсовой работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Содержание
ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ І ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА СУБ’ЄКТИВНОГО

ПРАВА

1.1. Визначення суб’єктивного права

1.2. Ознаки суб’єктивного права

1.3. Структура суб’єктивного права

РОЗДІЛ ІІ МІСЦЕ І РОЛЬ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА У СУСПІЛЬСТВІ

2.1. Місце та роль суб’єктивного права у змісті правовідношення

2.2.Співвідношення суб’єктивного та об’єктивного права

2.2. Цінність суб’єктивних прав ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Введение
Україна має фундаментальну правову базу, яка регламентує статус громадян та організацій, закріплює гарантії їх реалізації та захисту прав і свобод, визначених КУ та іншими законами України.

Другий розділ КУ закріплює основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. У ст. 3 КУ зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави[1, стр.3] .

Крім того, національне законодавство є логічним наслідком таких юридичних, міжнародних актів, як Загальна декларація прав людини (1948 р.), Конвенція про захист прав людини і основних свобод (1950 р.), Пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.), Пакт про цивільні і політичні права (1966 р.) та інше.

Але закріплення у національному та міжнародному законодавстві актів про права та свободи є не достатнім. Потрібно створити умови для їх безпосередньої реалізації, захисту та, у разі посягання, відновлення порушених прав.

На сучасному етапі розвитку держави, коли набули масового характеру порушення та зловживання суб’єктивними правами, постає питання про перегляд способів та засобів їх захисту і створення більш ефективних. Крім того, деякі загальнотеоретичні та галузеві конструкції потребують оновлення.

Об’єктом дослідження виступають суб’єктивні права,які є невід’ємними правами людини.

Предмет дослідження – особистісна та соціальна цінність суб’єктивних прав на сучасному етапі розвитку держави

Мета дослідження полягає у розгляді поняття, ознак та структури СП. На основі певного аналізу визначити місце і роль суб'єктивного права у суспільстві

Згідно з описаною метою визначенні наступні завдання:

-Розглянути основні ознаки суб’єктивного права, дати його визначення

-Окреслити структуру суб’єктивних прав

-Виявити місце та роль суб’єктивних прав у змісті правовідносин

-Зрозуміти цінність суб’єктивних прав на сучасному етапі життя

В курсовій роботі були використані наступні методи дослідження: загальнонаукові, приватно наукові, спеціальні та спеціально-юридичні методи пізнання.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, 2 розділів, які включають в себе 5 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи - 27.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Сведения о сдачах и прочих использованиях курсовой...
Добавить запись о сдаче Добавить запись 
Где? Обязательное поле
Название вуза, учебного заведения, номер школы, город.
Например: Томский политехнический университет; Школа №55, г. Пермь и т.п.
Когда?  
Произвольная, понятная людям, форма даты. Например: апрель 2010; 15.12.2007 и т.п.
Кто проверял?  
ФИО преподавателя
Оценка:  
Комментарии, впечатления, особенности сдачи и примечания: Обязательное поле
Ваше имя:  
Подпись к комментариям
Код подтверждения: Обязательное поле
Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже Введите этот код в поле ниже
Введите код подстверждения Пожалуйста, введите указанные цифры.
Обязательное поле  - желательно, чтобы хотя бы одно из этих полей было заполнено.
Обязательное поле  - поля, обязательные для заполнения.
Не стоит употреблять ругательные выражения, недостоверные данные, рекламу товаров и услуг, спам и флуд.

Где сдавалась (использовалась) Когда Кто проверял Оценка
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ     отлично (5)

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Был недавно в Москве: складывается такое впечатление, что только Крым наш.
Anekdot.ru


Обратите внимание, курсовая по праву и законодательству "Соціальна та особистісна цінність суб’єктивних прав", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru